CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THU NỢ TAI-GA

TOP
Hotline: M.Bắc+M.Trung: 0936591222 - M.Nam: 0931862016
Logo
MENU

Bảng báo giá

26-11-2019

Bảng phí dịch vụ thu hồi nợ

(Áp dụng trong địa bán Tp. HCM và Tp. Hà Nội)

STT TỔNG NỢ PHÍ DỊCH VỤ PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU TRA
1 Dưới 50 triệu 45% miễn phí ( phụ thuộc hồ sơ )
2 Từ 50 đến 100 triệu 30-40% miễn phí ( phụ thuộc hồ sơ )
3 Từ 100 đến 300 triệu 30-35% miễn phí ( phụ thuộc hồ sơ )
4 Từ 300 đến 700 triệu 25-30% miễn phí ( phụ thuộc hồ sơ )
5 Từ 700 đến 1.2 tỷ 20-25% miễn phí ( phụ thuộc hồ sơ )
6 Từ 1.2 đến 3 tỷ 20%  miễn phí ( phụ thuộc hồ sơ )
7 Trên 3 tỷ 18-20% miễn phí ( phụ thuộc hồ sơ )

 

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ

(Áp dụng trên địa bàn Miền Trung và Tây Nguyên)

STT TỔNG NỢ PHÍ DỊCH VỤ PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU TRA
1 Từ 200 đến 700 triệu 35-45% thỏa thuận
2 Từ 700 đến 2 tỷ 30-35% thỏa thuận
3 Từ 2 đến 5 tỷ 20-35% thỏa thuận
4 Trên 5 tỷ 20-25% thỏa thuận

 

- Mức phí này có thể thay đổi tùy theo từng vụ việc cụ thể, tùy theo tính chất phức tạp của từng sự việc xảy ra, hay khoảng cách địa lý.

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU TRA

- Là khoản phí mà khách hàng hỗ trợ không hoàn lại để Công ty thẩm định thông tin về hồ sơ chứng từ cũng như năng lực tài chính của đối tượng bị thu nợ và điều tra xác minh nhân thân nơi cư trú của đối tượng trong từng vụ việc cụ thể.

Bảng phí này được áp dụng kể từ ngày 01/06/2019.

Thu nợ Tai-Ga, trả lại niềm tin cho các bạn!


Thông tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

TP.HCM : 0931862016
Hà Nội : 0936591222

Hỗ trợ Online:

Mr. Thịnh

Mr. Thịnh

0936591222

Mr.Nam

Mr.Nam

0931862016

Video